• Buurpraatje

  28 april 2019

  Zouden deze dametjes misschien Kaatje en Aaltje heten? Ze komen voor in een oud liedboekje uit Amsterdam en vormden een inspiratiebron bij het maken van dit nieuwe beeld. Buurpraatjes en andere dialoogliederen waren populair in de Gouden Eeuw. Met Camerata Trajectina zingen we ze regelmatig.

  Het buurvrouwenlied heeft een ronkende titel: ‘De vittende vrouwen, op de gebreken hunner mannen, tusschen Kaatje en Aaltje’. Op de Wijze van: ‘Al de mannen die men siet’, uit Het Bestorven Weduwtje. Het lied is een pendantlied van mannen die over hun vrouw klagen. Ditmaal zijn de dames aan zet. Ze hebben heel wat te bespreken: de één is vaak dronken en de ander presteert niet in bed.

  Kaatje:
  Goeden Morgen, Aaltje-Buur!
  Och! Wat blyft het Weêr nog guur.
  ’k Zie gy zyt aan ’t Koffi  zetten,
  Maar wat is ze byster duur!

  Aaltje:
  ô! ’t Zal wel haast beter gaan,
  Zit wat, Aaltje! Blyft niet staan;
  Of hebt gy uw Man te wachten?
  Dan wil ik u niet ontraên.

  Kaatje:
  Neen, ik wacht myn Man thans niet.
  Och , myn Man! Ja, myn Verdriet.
  Aaltje! Zou ik je alles zeggen
  Wat my wel van hem geschiedt?

  Aaltje:
  ’k Weet het; hij verteert wel wat
  In het klaar Jenevernat.
  Maar de myne doet niet minder,
  Als hij speelt: ‘Myn Lief! Myn Schat!

  Kaatje:
  Wel gelukkig zyt gy dan.
  Och! Was ’t ook zo met myn Jan.
  Maar wanneer die is beschonken,
  Is ’t een Duivel en geen Man.
  Alle dagen is hy dronken
  En hy zwetst by glas en kan.

  Aaltje:
  Neen, myn Flip is altyd goed;
  Maar. ’t is niet wat het wezen moet.
  Kon ik hem maar doen beseffen,
  Dat die dorre drooge Bloed
  Beter moest mijn wenschen treffen;
  Dan viel ’t bitter daardoor zoet!

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 149 keer bekeken

 • Amulet

  8 april 2019

  Haar zwangerschap was onvoldragen geweest en hoewel het al lang geleden gebeurd was, was het verdriet direct voelbaar bij de eerste ontmoeting. "Wil je een amulet voor me maken?" Ik zei natuurlijk direct ja. Maar innerlijk twijfelde ik. Kan ik dat wel? Zoiets kleins voor zoiets groots?

  Lang bleef deze opdracht knagen, ik vertoonde duidelijk uitstelgedrag en moest echt moed verzamelen. Op een dag stuitte ik op de amuletten uit de Egyptische beschaving. Ze lagen uitgestald in het Oudheidkundig Museum in Leiden. Kleine verfijnde voorwerpen, boordevol symbolieken, de één nog mooier dan de ander. Ze werden vaak tussen het windsel van de mummies gestoken. Op het museumbordje las ik:
  "Amuletten dienden als bescherming, als vruchtbaarheidssymbool of als teken van godenverering. Andere amuletten hadden een gelukbrengende of geneeskrachtige werking. Ze werden door doden en levenden gedragen. Alle soorten ontleenden hun kracht aan hun materiaal of hun vorm”.

  Waarom aarzelde ik nog? Aan de slag!
  Het werd een enorm pietepeuterig gepriegel, maar uiteindelijk is het beeldje er gekomen. En eerlijk gezegd vind ik de foto's van de onvoltooide amulet nog het mooist. Net gegoten en uit zijn beschermende cocon gehaald, de gietkanalen er nog aan, onvolkomen, onafgewerkt, puur. De geboorte van een beeld.

  Ik heb de amulet "Wiegeliedje" genoemd.
  En nu maar hopen dat er vele kleine zachte lieve liedjes in het oortje zullen worden gezongen.

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 166 keer bekeken

 • Schatbewaarders

  10 februari 2019

  Ik heb iets met voeten, ze lopen als een rode draad door mijn werk heen. Het is een mooie metafoor voor de levensreis die we afleggen, met alle ups en downs die daar bij horen. Even heb ik gedacht om de voetjes in dit beeld ook daadwerkelijk over een grillige vorm te laten lopen. Want zo is het leven, we kennen vele bergen en dalen, hoogtepunten en dieptepunten. Maar ik kwam uiteindelijk toch uit bij de eeuwigheidswaarde van de cirkel. Tot stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. We geven het leven als een estafettestokje door. Perpetuum mobile.

  We wandelen door de tijd, hollen, rennen, vliegen achter elkaar aan, zijn druk, zoeken en streven. Maar wat zoeken we dan precies? Welke schatten zijn we eigenlijk allemaal aan het verzamelen? En wat blijft er over als we onze ogen sluiten? Wat zijn de innerlijke schatten die we hebben verzameld aan het eind van ons leven?

  Een aantal jaren geleden zong ik een cantatedienst in de Kloosterkerk in Den Haag. Centraal stond cantate BWV 180 van Johan Sebastiaan Bach, waarin een prachtige aria zit over levenslicht: Lebens Sonne, Licht der Sinnen, Herr der du mein Alles bist. De cantate is gebaseerd op een gelijkenis uit de Bijbel, Matthäus 22: 1 – 14, en is getiteld: Schmücke dich, o Liebe Seele. In de gelijkenis worden mensen uitgenodigd voor een bruiloftsfeest van een koningszoon. Maar velen wijzen de uitnodiging af en komen niet. Een deel van de genodigden dat wél komt opdagen wordt weggestuurd omdat ze, blijkens ontbrekend bruiloftskleed, onvoldoende voor het feestmaal zijn toegerust. Slechts een enkeling is uitverkoren om naar binnen te mogen gaan.

  De overdenking van dominee Carel ter Linden zal ik nooit vergeten en maakte diepe indruk op mij: “versier je ziel met immateriële kostbaarheden. Al het andere is slechts materie en van tijdelijke aard. Wat overblijft is de liefde”. Toen al zag ik een beeld voor me: een ketting met juwelen die symbool staan voor liefde, vriendschap, waardevolle herinneringen.

  De schaal met voetjes vordert langzaam, het brons is gegoten en ik ben ze nu aan het versieren. Want als je een beeld Schatbewaarders noemt, dan zul je natuurlijk wel moeten zorgen dat er ook écht sprake is van een schat. En dus heb ik de afgelopen dagen met een engelengeduld zitten vergulden. Het was een uiterst fijn precissieklusje. En ik wilde geen kruimeltje verspillen, want het goudboekje dat ik heb gebruikt bevatte 23,75 karaats Dubbel Torengoud, een bijzondere legering van goud en platina, speciaal voor buitenvergulding.

  Het beeld is eindelijk af. Ik heb ze verzameld, mijn schatten en was daarmee een echte schatbewaarster geworden.

  Maar nu de hamvraag: van materiële of van immateriële zaken?

   

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 163 keer bekeken

 • Huis en haard

  30 december 2018

  Mijn eigen kleine stad gebouwd. Met kleine eenvoudige huizen en op elke zijde een toegangspoort. Aan de rand staan enkele voorname gebouwen, misschien wel een school of een universiteit. Want zonder wijsheid en kennis geen reis naar het innerlijk van deze stad. De vrouw draagt een huis zoals een kind het tekent en beschermt de andere huizen in de stad.

  Bijna voltooid dit beeld! Althans de eerste fase. Hoe zal dit zijn in brons? Geduld is een schone zaak. Ambachtelijk verder bouwen, de tweede fase. Ondertussen word ik regelmatig geplaagd: hé Hiek, hoe is het met je ontroerende goed? Ik moet bekennen: ik heb véééél meer huizen gemaakt dan ik uiteindelijk gebruikt heb. Het atelier lag bezaaid met gebouwen in vele soorten en maten, zelfs hele grachtenpanden en een kerk, compleet met Westertoren. Maar bouwen is vooral weglaten, minder is vaak meer.  

  De zoekende fase is nu voorbij, het beeld is geboren, maar nog vele stappen te gaan: mal maken, wasmodel afwerken, gietproces doorlopen, lassen, slijpen, schuren, patineren. En dan de finishing touch: het huis vergulden met een laagje bladgoud.

  Titel: Het gouden huis
  Of moet het toch zijn: het behouden huis?
  Nee, dat laatste is teveel Hermans

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 187 keer bekeken

 • Binnenkant en buitenkant

  9 december 2018

  Al heel lang wil ik een beeld maken over het lied “O wär dein Haus durchsichtig wie ein Glas” van Hugo Wolf, uit het Italienisches Liederbuch. Het is een prachtig, kwetsbaar lied en de pianobegeleiding is breekbaar als glas. Het gaat over de scheidingswand tussen het innerlijk en het uiterlijk van een mens en het verlangen om naderbij te kunnen komen.

  O wär’ dein Haus durchsichtig wie ein Glas,
  Mein Holder, wenn ich mich vorüberstehle!
  Dann säh’ ich drinnen dich ohn’ Unterlass,
  Wie blickt’ ich dan nach dir mit ganzer Seele!
   
  In het lied klinkt een diep verlangen: was jouw huis maar van glas, dan waren er geen muurtjes en kon ik je zien, omarmen, ongehinderd van je houden. In overdrachtelijke zin staat het woord huis hier voor lichaam. Het lichaam als een gesloten oester, als een omhulsel, als een huis waarin we wonen. Met allerlei deurtjes en vensters die soms wel en soms niet opengaan.

  Stel je eens voor dat onze huizen van glas waren? Dat onze kleine ikjes open en bloot zichtbaar zouden zijn. Zou het wat oplossen als onze verschijningsvorm van glas zou zijn? Er zou meer begrip zijn, dat zeker. Maar eigenlijk, als ik eerlijk ben, moet ik er niet aan denken. Elk mens heeft behoefte aan privacy, we delen slechts een facet van onszelf. De vraag is: in hoeverre laat je mensen toe? Ben je introvert of extravert? In elke ontmoeting proberen we een glimpje op te vangen van die ander. We tasten af, proberen de ander te lezen en te begrijpen. In openheid stroomt het makkelijker. Een voorwaarde voor die openheid is veiligheid en vertrouwen.

  Binnenkant en buitenkant wringen soms met elkaar. In het boek ‘Vaak ben ik gelukkig’ van de Deense schrijver Grøhndahl staat een mooi gedichtje als proloog:
  ‘Vaak ben ik gelukkig en zou ik toch graag huilen;
  Omdat geen enkel hart mijn geluk volledig deelt.
  Vaak ben ik droevig en moet ik toch lachen,
  Opdat geen mens mijn bange traan zal zien’.

  Mooie thematiek voor een nieuw beeld! Er begint zich langzaam iets af te tekenen. De elementen waar ik mee ga stoeien zijn binnenkant en buitenkant. Een huis. Een mensfiguurtje, gesloten houding. En transparantie natuurlijk. Glas?

  Epoxyhars halen. Zo helder mogelijk!

  Foto: Betty van Engelen

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 258 keer bekeken

 • Stedemaagd

  2 december 2018

  De Maegd heeft al lekkere ‘Blancke Billen’, maar nog geen armen, benen, hoofd. Langzaam rijst de vrouw omhoog uit de zwarte boetseersmurrie. Haar stad heeft nog maar vijf huizen, maar breidt zich gestaag uit. Grote huizen, kleine huizen, raampjes, deuren, schuine daken. Nog heel wat te gaan. Bouwstenen voor een nieuw beeld met als thema 'de Stedemaagd'.

  Een maagd als verpersoonlijking van een stad of land is een motief dat al in de oudheid op Griekse munten terug te vinden is. In deze heidense tijd werd de stedemaagd vaak vergoddelijkt en dus als godin vereerd. Het motief is altijd blijven bestaan en in de renaissance werd het weer populair.

  Met Camerata Trajectina, het oude-muziekensemble waarin ik zing, komen we ze regelmatig tegen. Onlangs zongen we in het Oude Stadhuys van Gouda en daar pronkt een schilderij van J.I. de Roore uit 1743 met de Stedemaagd van Gouda. Ook Amsterdam heeft een imposante stedemaagd. Al bijna vier eeuwen heerst zij over de wereld, die aan haar voeten ligt in de vloer van de Burgerzaal van het voormalig stadhuis, nu het Koninklijk Paleis op de Dam. Passend, want vanuit Amsterdam voeren schepen de wereldzeeën over om kostbare handelswaar te verkrijgen. De stad was in de Gouden Eeuw het economisch centrum van de wereld. In de 19e eeuw kreeg Amsterdam zelfs nóg een Stedemaagd: een voornaam beeld aan de ingang van het Vondelpark. Van veel recentere datum is de Stedemaagd van Groningen op de Herebrug: een bronzen beeld van de hand van Wladimir de Vries uit 1953.

  Op onze CD 'De Vrede van Utrecht' kreeg de Stedemaegd van Ryssel zelfs een stem. We zongen een fel lied, een 'Zaamenspraak' tussen de stedemaagd van Lille en haar belager, de Prins Eugenius, in het lied voorgesteld als vurig minnaar. De vrouw beschermde haar stad en haar bewoners ten tijde van de belegering van Lille in 1708. Nee, zij raakte haar maagdom niet kwijt, de prins had het nakijken. Als een moederkloek stond zij pal voor haar burgers.

  Mijn beeld zal dus ook een beschermend gebaar moeten krijgen. Een staande vrouw met de stad aan haar voeten. Misschien houdt zij straks wel heel beschermend een huis in haar hand. Of vallen de huizen deels onder haar beschermende mantel.  Ik weet het nog niet. Zoeken, wikken, wegen. Langzaam verder bouwen aan mijn stad. Stap voor stap, steen voor steen.

   

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 199 keer bekeken

 • Het Alziend Oog

  4 november 2018

  Als je schept gebeuren er soms bizarre dingen… kijk maar eens naar deze foto. Die foto is een toevalstreffer, een klein vreemd wonder, gemaakt bij bronsgieterij Flassh. We waren die dag bezig met mijn vijverbeeld Schepping. Ik wilde natuurlijk weer het onmogelijke en had iets bedacht dat logistiek een puzzel bleek te zijn. Het leek me mooi wanneer het water uit de handen zou stromen en opgevangen zou worden in een grote ronde vijverbak van Cortenstaal. Maar erg veel ruimte om een waterleiding vast te lassen was er niet. Het was een enorm gepruts. De koperen leiding had bovendien een ander smeltpunt dan het brons, dus ook dat was een moeilijkheid bij het lassen. Na veel geploeter zat de leiding eindelijk in het beeld en waren we benieuwd of het ook echt zou werken. Op de buitenplaats van de gieterij sloten we een tuinslang aan. Hoe en met welke kracht zou het water door de handen stromen? Ontstond er een fontein? Moest het gat groter, kleiner? En wat zou er gebeuren als we een kristallen bol in de handen zouden leggen? Zou dat mooi zijn? Of stopte dan de waterstroom?

  We stonden er met z’n allen omheen en ja, het werkte, het water bleef stromen. Vastleggen dat moment: klik. Pas bij thuiskomst zag ik de foto, met dat vervreemdende oog dat mij aanstaarde. Hoezo Schepping? Een Oog…

  Sindsdien hangt deze foto ingelijst in de werkplaats bij Bronsgieterij Flassh onder de titel: Het Alziend Oog.

  Dat het ons maar weer tot nadenken stemt. Want niets is wat het is dat het lijkt. In ’t leven vindt men ’t Al.

  Schepping
  brons in stalen vijverton
  © Hieke Meppelink

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 235 keer bekeken

 • Herfstkarweitjes

  16 oktober 2018

  In mijn atelier is het weer de gebruikelijke chaos: moddersporen op de vloer en overal sjorbanden, steekkarretjes, sokkels, dekens, kussens en andere verpakkingsmaterialen. Kleine spinnetjes zoeken naarstig hun weg. Ze dachten te kunnen overwinteren in de oksels van mijn beelden, maar dat gaat mooi niet door. Elk seizoen is dit een terugkerend gegeven: in de herfst gaan de beeldentuinen dicht en worden de buitenexposities afgebroken. Hoewel het mooi weer was leek het alsof de beelden dit jaar zwaarder wogen dan anders. Het was zweten geblazen bij deze nazomerse temperaturen. Opruimen, schoonmaken, want een volgende winterexpositie in Limburg dient zich alweer aan. Zal ik een verhuisbedrijfje beginnen?

  Helaas is er tijdens het transport wat schade ontstaan: de fundering van de dirigent bleek in de Boedelbak kapot te zijn getrild, hij staat nu niet meer stevig op z’n voeten. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, dirigenten behoren de rots in de branding te zijn. Het is gelukkig herstelbaar, maar wel weer een herfstklusje. Een heitje voor een karweitje zeiden we vroeger.

  Deze ochtend begon met het wassen van oren, ook zo’n leuk klusje. Muziekje aan dan maar. Het kunstwerk Ode aan de Stilte heeft een half jaar rondgedobberd in de vijver van Beelden in Gees en bevat een dikke laag alg en herfstbladeren in de oorschelpen.

  De ergste modder is nu van de sokkels. De natuur is een wrede sloper, mijn beelden hebben LT&C nodig: Love, Tender & Care. Het Belgisch hardsteen krijgt een laagje steenolie en de bronzen beelden worden schoongemaakt, vogelpoep en kalkresten worden verwijderd en ze worden weer eens goed in de was gezet, zodat het brons weer mooi gaat glimmen. Fijn werkje, het atelier ruikt naar koffie en verse boenwas.

  Een wonderlijk verschijnsel blijft het veranderlijke patina. Door de diverse weersinvloeden kan het oxideren soms verrassende cadeautjes geven. Vooral in beeldentuinen die dichtbij zee liggen ontstaat er aan het eind van het seizoen een groener patina door de zilte zeelucht. Toch is het omgekeerde helaas ook waar: dan zakt de intensiteit van de kleur in, ontstaan er vreemde verkleuringen en zit er niets anders op dan zandstralen en opnieuw patineren. Ik denk dat ik volgende week meer weer eens een ritje ga maker naar meesterpatineur Jordi bij bronsgieterij Flassh.

  Het hoort er allemaal bij. Herfstkarweitjes. Blaadjes rapen, beelden poetsen.

   

   

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 193 keer bekeken

 • Manusje van alles

  12 augustus 2018

  Als je beeldhouwster bent, wat ben je dan? Dan ben je ook:

  klusjesvrouw, staketselbouwster, modeltekenaar, mallenmaakster, gipsmengster, constructrice, metaalarbeider, sokkelontwerpster, schilder, materialenleverancier, magazijnmedewerkster, transporteur, chauffeur, fotografe, beeldbewerkster, publiciteitsmedewerker, administrateur, boekhoudster, producent, ondernemer.

  Oh ja, en ook nog: beeldend kunstenaar

  De kunst is om balans te houden tussen het creatieve gedeelte en alle nevenklussen. En dat is lastig, ik weet dat vele beeldhouwers hiermee worstelen. Om van A tot Z tot een beeld te komen zijn er nou eenmaal vele ambachtelijke stappen nodig. Voorzichtig ben ik begonnen met het uitbesteden van een aantal klussen. Een tijdlang had ik zowaar zelfs een eigen assistente. Dat is een enorme luxe en het schept creatieve ruimte. Want in diepste kern is dat toch waar het om gaat: in alle rust boetseren aan nieuw werk, creatief zijn, mooie dingen maken!

  Foto: mijn nieuwste fotostudio, een kleine investering om de beelden beter te kunnen fotograferen. Het was slechts van korte duur, want tijdens de eerste fotoshoot knalde al één van de lampen. Van die dingen dus....

   

   

  Lees meer >> | 2 Reacties | Reageer | 308 keer bekeken

 • Vergankelijkheid

  1 juli 2018

  Ooit maakte ik deze twee torsjes, Man & Vrouw, en gaf ze aan een vriendin voor haar 50ste verjaardag. De mal van het mannentorsje vulde ik met paraffine, kreeg een lont en werd een kaars. Het vrouwentorsje maakte ik van chocola met een krokant laagje suiker. Op het doosje waarin zij samen lagen stond een leus: "Geniet van het leven, laat je lichtje schijnen, maar brand niet op". 

  Inmiddels is de vriendin 61. Het mannentorsje staat parmantig en fier overeind, het kaarsje is nog steeds niet aangestoken. Maar het vrouwentorsje is vergankelijk gebleken. De chocola is gaan brokkelen, het fondantlaagje laat een spoor van suikergoed na en de vrouwelijke vormen zijn langzaam aan het vervagen. Het is een stilleven geworden dat zijn eigen leven leidt.

  Eigenlijk vind ik deze twee torsjes steeds mooier worden. De tand des tijds laat duidelijk zijn sporen na. Ineens gaan deze beeldjes over vergankelijkheid. Het bittere is echter dat in het echte leven de man van mijn vriendin een tijd terug onverwachts is overleden. En dat juist zij nog steeds, ondanks al het verdriet, dapper en fier overeind staat. Het leven neemt soms trieste en meedogenloze wendingen. Af en toe steekt ze een kaarsje aan. Maar nee, natuurlijk niet het torsje. 

   

  www.hiekemeppelink.com/blog/

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 267 keer bekeken

 • Meer blogs >>