• Anima mundi

  1 april 2018

  Het heeft even geduurd, maar eindelijk is dit beeld helemaal af. Soms zit het mee en soms zit het tegen. De las waarmee de vrouw aan de bronzen bol zat bleek uiteindelijk in het atelier toch te zwak. Bij het plaatsen op de sokkel ontstond een scheur. Voortijdig wegvliegen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn! En dus moest het beeld opnieuw naar Friesland om te worden hersteld. Bij het opnieuw lassen ontstond gelijk weer een ander euvel: een akelige donkere plek op het lichtgroene patina. Gelukkig kon ook dit weer hersteld worden en is de bol weer op kleur gebracht, zodat het fraaie patina behouden is gebleven. En nu zit het als een huis, je kunt er zelfs aan hangen. 

  Het is een groter beeld geworden dan ik doorgaans maak. Met een afmeting van 83 bij 70 cm weegt deze lichtvoetig verlangende vlucht zo'n 33 kilo. Het is alsof de aarde extra trekt aan dit beeld. Het is de realiteit, beeldhouwen is soms ploeteren en worstelen met de wetten van de zwaartekracht. En zo is het ook met het leven. We verlangen, dromen en streven, soms zit het mee en soms zit het tegen. 

  Ik heb het beeld Anima mundi genoemd, naar het Griekse ψυχή κόσμου, wereldziel. Volgens sommige antieke filosofen zou alles in de wereld doordrongen zijn van deze ‘anima’. Men veronderstelde zelfs dat alle dingen van welke materie ook bezield konden zijn, net zoals de ziel een mens ‘animeerde’.  

  Op de aardbol staan ingekerfde oertekens uit een ver verleden. We komen en gaan, zijn verbonden met onze historische roots, maar reizen verder, verlangend naar een nieuwe toekomst, dromend, vrij. Uit oud wordt weer nieuw geboren.

  Overmorgen gaat het beeld naar Beeldentuin Mariënheem. Ei gelegd.

  Vrolijk Pasen!

  Titel: Anima mundi

  Materiaal: brons

  Afmeting: 83 x 70 x 42 cm

  Oplage: 1 van 8

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 12 keer bekeken

 • Dromen en idealen

  11 februari 2018

  Een nieuw beeldje gemaakt, het is afgelopen week voltooid en gaat heten 'De Dromenvangster". 

  En wéér ben ik gezwicht voor bergkristal. De helderheid en transparantie inspireren me, het is een materiaal dat regelmatig terugkeert in mijn beelden. Steeds als het over immateriële zaken gaat benadert bergkristal het meest wat ik wil uitdrukken. 

  Een droom, een ideaal, is het wel te vangen? Of is het fijner wanneer een droom een droom blijft, zodat je iets hebt om naar te kunnen blijven verlangen? Het kan een stip zijn aan de horizon, een perspectief op de lange termijn. “Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen”, zegt Gertraude Beese, een Duitse dichter. Het is misschien niet eens de vraag of je je dromen kunt realiseren, maar het kan je wel richting geven bij het realiseren van je plannen.

  Bij de Anishinaabe, een indianenstam uit Noord-Amerika worden dromenvangers boven het bedje van hun kinderen gehangen. De cirkel is gemaakt van wilgentakken met daarin een web van draadjes, steentjes en kraaltjes en aan de onderkant hangen veertjes. Ze geloofden erin dat het web de boze dromen zou vangen en de mooie dromen door zou laten.

  Hoe dan ook, ik heb het mij voor de zoveelste keer weer moeilijk gemaakt. Want gaat het technisch gezien wel lukken met dit beeld? Dromen is leuk, maar realiteitszin is ook belangrijk. Op de één of andere manier vond ik het mooier als het bolletje in de bovenste hand zou komen te hangen. En daarmee tart ik de zwaartekracht. Ik hoop dan ook dat het bolletje op den duur niet los zal laten. Zou toch jammer zijn, dan valt er een droom aan diggelen. Of misschien moet ik toch een heel klein gaatje boren? Een klein pennetje erin? Ben bang dat dat ook geen oplossing is. Bergkristal is keihard en je gaat het zien. Terwijl dromen juist uit onzichtbare stof zijn gemaakt. In het uiterste geval zal ik toch een concessie moeten doen. Dan wordt het bolletje gewoon van brons. Tja. Dan zijn we weer met aardse zaken bezig.

  We zullen zien. Want ik kan haar natuurlijk ook onderste boven hangen. De wereld op z’n kop. Keep on dreaming!

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 47 keer bekeken

 • Toekomst en verleden

  4 februari 2018

  Een thema dat mij al geruime tijd bezig houdt is ‘de loop der dingen’: tijdsbeleving, oorzaak en gevolg, toekomst en verleden, levensloop. Waar komen we vandaan en waar willen we naar toe? We komen met niets en zullen sterven met niets. Maar áls er een hiernamaals zou bestaan…. met welke innerlijke schatten sluiten we dan onze ogen? Heeft het leven ons nieuwe inzichten gebracht en rijker gemaakt van binnen? Of zijn we illusies armer geworden?

  Verleden heb je, toekomst moet je maken, zegt de Belgische schrijver Marc Andries. We gaan ergens heen, hebben dromen, wensen en verlangens en nemen ervaringen uit het verleden met ons mee. Soms moeten we ons ontdoen van ballast en ons losmaken van oude gewoonten, ingesleten patronen en beperkende gedachten. Onze expertise en ontwikkeling zijn kostbaar, het doorgeven aan een jongere generatie belangrijk. Het geeft ons richting en nieuwe mogelijkheden. Scholing, ervaring op doen, groei! Het geeft ons stevigheid.

  Ik heb dan ook - dit alles overpeinzend - besloten dat mijn nieuwe beeld van ‘de vliegende vrouw’ aarde moet krijgen. En om een vertrekpunt uit een ver verleden te symboliseren heb ik gekozen voor een verwijzing naar het Lineair A schrift. Ik heb een aantal tekens in de aardbol gekerfd en hier en daar wat scheuren gemaakt. Het is het eerste Europese schrift dat is gevonden op kleitabletten uit de Minoïsche beschaving op Kreta (3000 – 1370 v. Chr) en het is nog steeds niet geheel ontcijferd, omdat men de taal niet kent. En ook dat komt mij eigenlijk wel goed van pas in dit beeld: mysterie, vraagtekens. Wie zijn we, wat beweegt ons en waar willen we naar toe?

  Een titel voor mijn beeld heb ik nu ook: Anima mundi.

  En nu heel aards en praktisch: handjes laten wapperen en morgen naar de bronsgieter. Ik hoop dat het me lukt om de bol te laten verouderen. Met een mooi oud en verweerd patina.

   

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 39 keer bekeken

 • Under construction

  10 december 2017

  Een tijdje terug probeerde ik geluk te maken. Maar het is mislukt, want geluk liet zich niet vangen. Het gaat zoals het gaat.

  Het moest een beeld worden waar je blij van zou worden. Een Allegorie op Geluk. En als je er dan langs zou lopen, dan zou je je toch heel even opgetild voelen, zo hoopte ik. Gewoon een kleine bemoediging, een handkus, een gelukswens.

  In de opera de Triomferende Min van Hacquart zingen Vrede en Geluk een duet met elkaar. Ze zingen de proloog en daarmee wordt de toon van de opera gezet. Om gelijk daarna los te barsten in allerlei intriges, schermutselingen en ruzies. Want zonder heftigheden geen drama, daar is het per slot van rekening een opera voor. 

  So far so good, met al deze ingrediënten nog vers in mijn geheugen begon ik te bouwen aan het beeld. Ik had de juiste voorwaarden geschapen. Dacht ik. Het staketsel was gelast, model Florence was langs geweest voor de eerste verkennende poses. Gretig stond het geluk in de steigers.

  Toen sloeg het noodlot toe. De plotselinge dood van een goede vriend keerde het tij. Wat nou geluk? Het leven kent soms bizar harde wendingen. Het gaat zoals het gaat.....

  Een half jaar lang stond geluk te verpieteren in een hoekje van het atelier. Het leven rolde voort, er kwamen andere dingen op mijn pad. Er ontstond een andere innerlijke behoefte tijdens het boetseren. En dus ontstonden er andere beelden. 

  Toch rammelde geluk na een tijdje weer aan de atelierdeur. Afgelopen week dacht ik ineens: ik moet dat staketsel van geluk gewoon ombuigen naar iets anders. De haakse slijper erin! En zo geschiedde: het werd een andere stand, een andere beweging. Hoe het beeld gaat heten weet ik nog niet precies. Iets met verlangen of zo. Of misschien wel gewoon "flow". Go with the flow!

  Het gaat zoals het gaat.

  www.hiekemeppelink.com/blog/

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 72 keer bekeken

 • Requiem

  19 november 2017

  Een paar maanden terug hielp ik een goede vriend met het uitruimen van het ouderlijk huis. De oude man was 98 geworden. Het huis werd onttakeld, de kasten werden leeggeruimd, de familie reed talloze keren met een boedelbak naar de Snuffelmug. In de kaalgetrokken woning stond als één van de allerlaatste dingen een ontstemde piano met daarnaast een grote stapel vergeelde bladmuziek. "Als er nog wat voor je bijzit, neem het dan mee, Hiek". We bladerden door de muziek en speelden een paar laatste deunen tussen de ketsende muren. Een lichaam is als een huis. Als de dood is ingetreden moet je het verlaten.

  Een gedicht, “Requiem”:

  bleef wat hangen in het sleepvoetende huis
  om een uur te sterven met een oude vriend
  rook er licht naar de oorlog die ongemerkt
  was gaan liggen maar de hoge piano
  stond er nog met al haar
  tien stijve vingers

  nog amper ademen, vrachten verhalen
  verzwijgen. het was de maag, het haperende
  hart, het waren de rennende kinderen, daar
  buiten op straat, een step vergeten, de hoge
  blauwe bal die over de heg vloog
  waar bleef hij toch

  de bomen zetten hun tanden in de nacht, die
  als een druppel leven van zijn lippen vloeide: wat
  hebben we gelachen, had nog zo graag naar
  Wenen gewild, en: oude vrienden
  sterven niet. maar dat laatste heb ik
  niet meer gehoord

  Gedicht: Jabik Veenbaas; uit: De zon, het smalle bed, mijn lichaam

  Titel beeld: Requiem

  Materiaal: brons & bergkristal

  Oplage: unica

  © Foto's:  Betty van Engelen

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 88 keer bekeken

 • Kijkje in de keuken

  13 november 2017

  Ooit had ik schilderles in Zeeland en mocht ik op een dag binnentreden in “Het Heilige der Heiligen”. De vrouw die mij lesgaf doelde daarmee op haar eigen werkplek en het werd mij al gauw duidelijk dat dit een daad van groot vertrouwen was. Ze gaf mij een kijkje in haar keuken en ik mocht haar werkplek zien die vol hing met schetsen, probeersels en zoekende voorstudies. Ja, een tip van de sluier werd opgelicht: hier werden grootse zaken verricht en zag je werk in wording.

  Heerlijk, dat snuffelen in andermans veren. Elk atelier heeft een eigen ziel en vertelt veel over de persoon die er werkt en de kunst die er wordt gemaakt.

  Onlangs waren we met Camerata in New York en zagen we de handschriften van beroemde componisten in The Morgan Library. Dichter bij het wezen van een compositie kun je haast niet komen. Het ontroerde mij dat ik oog in oog stond met het handgeschreven lied Morgen van Richard Strauss en de volstrekt chaotische krabbels van Puccini, werkend aan zijn Madame Butterfly. Verderop in het museum hingen schetsen van Rembrandt, Tiepolo, Pisanello en Watteau. Studies, probeersels om een compositie te verkennen, of om de anatomie te bestuderen. Waarschijnlijk allen naar het leven getekend. Dichterbij de essentie van wat een kunstenaar beweegt kun je niet komen. Ik bedacht me wederom dat onvoltooid nog veel interessanter is dan voltooid.

  Vorig weekend was het weer Kunstlijn, de jaarlijkse open atelierroute van Haarlem. Vele ontmoetingen, nieuwe gezichten, oude bekenden. Nieuwsgierige blikken in alle hoeken en gaten van het atelier. Vragen over het hoe en waarom. Gezelligheid, een wijntje erbij.

  Maar vandaag zijn de deuren gesloten en is de keuken weer van mij. En dat voelt toch ook wel weer lekker. Wat zullen we eten vandaag? De soep wordt pas opgediend als ie enigszins afgekoeld is.

  www.hiekemeppelink.com/blog

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 74 keer bekeken

 • Wintertijd

  29 oktober 2017

  De dame van de tijd vertoont wederom haar kunsten. Haar stokjes wijzen de tijd aan, maar haar wiel lijkt dolgedraaid. Terug van een tournee naar New York is mijn biologische klok behoorlijk in de war geraakt. Zomaar zes uren aan kostbare tijd verloren. En vandaag is het alsof zij zegt: kom, ik help je even, we geven je een uurtje terug: wintertijd, een kleine bonus.

  Ondertussen draait Chronos overuren. Het is de tijd van véél te lange to do-lijstjes. Er zijn zaken blijven liggen en die moeten allemaal op tijd af zijn. Deadlines halen noemen ze dat, maar enige relativering helpt, want dood ga je er niet aan.

  Waar is Kairos gebleven, de zachte, innerlijke tijd? Chronos holt, rent en vliegt. Nergens is de Chronos-tijd zo meedogenloos voelbaar als in New York. Het hart van deze stad heet niet voor niks Times Square. Daar is tijd geld, elke seconde telt, alles knippert en blinkt je tegemoet. De neonreclame schreeuwt, de stad borrelt, bruist en beweegt.

  Terug naar de stilte van het atelier. Voor het creatieve proces is het broodnodig om eerst de tijd te stillen. Gewoon een beetje doedelen. Maar waar haal je de tijd vandaan? Kan die klok niet gewoon even blijven hangen? Reflectie is een voorwaarde bij het creëren. In alle rust indrukken verwerken. Pas als je niets doet opent zich de ruimte om tot nieuwe inzichten te kunnen komen. Alleen vanuit die stille, innerlijke tijd kan een nieuw beeld ontstaan.

  ‘De windstilte van de ziel gaat aan het creatieve proces vooraf’ zegt Nietsche. ‘Hersenen moeten eerst ont-focussen om creatief te kunnen zijn’ zegt Sophie Schweizer, een neuroloog.

  Terug naar de stilte van het atelier. Ik rommel wat en zet een kop koffie.

  Titel: Allegorie op de Tijd

  Materiaal: Brons

  Oplage: 5 van 12

  Jaar: 2017

   

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 94 keer bekeken

 • Mozart

  8 oktober 2017

  Mozart

  Het vroege zonlicht trilt in de cypressen,
  Drijft als een blonde schaduw over ’t gras
  En stroomt, huiv’rend in het hooge vensterglas,
  In ’t blank boudoir der grijzende comtesse.

  Dezelfde dag moest steeds opnieuw gebeuren,
  - Hoor den gekooiden vogel boven haar -
  Weer buigt haar witgepoederd kapsel naar
  ’t Borduurwerk van verguld en bonte kleuren.

  Op ‘t zelfde uur wordt iemand ingelaten
  Die zwijgend buigt en voor ’t klavier zich zet,
  En uit het oude hart van ‘t zwak spinet
  Waait de verwelkte geur van een sonate.

  Zij volgt zijn handen langs de gele toetsen,
  - De thema’s keeren telkens weer terug -
  En ziet door ‘t zijraam de oprijlaan, de brug,
  De wandelaars, de miniature koetsen.

  Gedicht: Martinus Nijhoff

  De 19-jarige Mozart schreef in 1776 de Litaniae de venerabili altaris sacramento KV 243. Een bijzonder stuk met in elk deel de terugkerende woorden: miserere nobis. 
  Gisteren hebben we het uitgevoerd in de Doopsgezinde kerk in Haarlem. In het koor zag ik tot mijn verbazing allemaal jonge koppies: het bleek een samenwerkingsproject te zijn met het kamerkoor van de Vrije School in Haarlem. Leerlingen in de leeftijd van 16 tot 18 jaar mochten meezingen met het Haarlemse Bach Ensemble en stonden vol overgave te zingen, de meesten uit het hoofd. Het was behoorlijk kneden, vertelde dirigent Mark Lippe. Maar wat een prachtig resultaat! De jonge stemmen gaven een zilver randje aan de koorklank. En dat is wat mij enorm kan ontroeren: dat het estafettestokje op zo’n manier weer wordt doorgegeven aan een jongere generatie. De wereld is al hectisch genoeg. Ze gromt, ze graait, ze zuigt, ze blaast, om maar eens met Wende Snijders te spreken. En dan is er ineens een oase, zomaar op een zaterdagmiddag in de binnenstad. Mozart verbindt, het is muziek die je aanraakt en waar je stil van wordt vanbinnen. Als je dat op je 16e mag ontdekken, ja… dan ben je een gelukkig mens. 
  Miserere, miserere, miserere nobis.

  Titel beeld: Kyrie eleison
  Materiaal: brons

  www.hiekemeppelink.com/blog


   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 93 keer bekeken

 • Brief aan de zee

  17 september 2017

  Ooit heb ik geprobeerd je geheim 
  te doorgronden, maar je pakte je 
  zout in en droeg je geluiden weg 
  en in je golven stond: 
  verboden toegang 

  Vergeefs probeerde ik de dagen op 
  muziek te zetten 
  maar ach 
  zelfs de regen liep mij nonchalant 
  voorbij, en met 
  eeuwen stof over mijn voetstappen 
  bleef ik in de trieste sfeer van 
  oude gebeden en weefde verward 
  aan een sprookje dat vrede heet 

  Dan liet ik mij verleiden om te gaan 
  met de stemmen 
  - landinwaarts - 
  maar er waren meer dingen dan een 
  dromer ooit zal zien 
  en de wegen té veel 
  onderweg 

  En zo schrijf ik me zee 
  naar je toe 
  en al ben je te oud om met 
  nieuwe woorden aan te spreken 
  toch vraag ik je 
  overstem mijn gedachten 
  zet voet aan mijn land 
  en breng mij tot zwijgen 

  Gedicht: Johanna Kruit (uit: Landgrens; Bloemlezing 1970-1980)

  Titel: La Mer

  Materiaal: brons

  Afmeting: 42 x 26 x 11 cm

  Oplage: 3 van 8

   

   


   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 115 keer bekeken

 • Ambachtelijkheden

  11 september 2017

  Maandag wasdag luidt het gezegde. Ik ben in het atelier en heb de waspan aangezet. De zoete geur van gesmolten parafine verspreidt zich door het atelier en de waspan begint te pruttelen. Verhitten, smelten en ingieten. Want er moet een nieuwe Maan komen en een nieuwe Tijd. Ambachtelijkheden die erbij horen wanneer je in oplagen werkt. De mallen liggen klaar. Straks voorzichtig lossen, er mag zo min mogelijk breken. Maandag wasmodellendag. 

  Naast het creëren van nieuw werk is het hernemen van bestaande beelden een wederkerend en tijdrovend klusje. De wasmodellen worden, vóór ze naar de bronsgieterij gaan, met de hand af geboetseerd. Belletjes en naden worden weggewerkt, correcties zijn nodig om straks weer een mooi, strak gegoten bronzen beeld te krijgen. Aan het eind van de dag gaan ze in een grote doos en op de post.

  Ik noem het een Zen bezigheid: in de stilte van het atelier ontstaat een prettige focus en concentratie. Het is goed om, na alle hectiek, te landen en ondertussen m'n gedachten te laten gaan. Deze wasmodellen hebben hun creatieve zoektocht al gehad. Geen heftige dynamiek, geen creëerdrift, geen nieuwsgierigheid. Ze zijn al en dat geeft rust. Ondertussen zijn de oorwurmen van de afgelopen concerten stevig. Rondcirkelende deunen in m'n hoofd. Heel vaag borrelt er inspiratie voor nieuw werk. Het pruttelt, net zoals de waspan. Langzaam tekent zich iets af. Laat maar gebeuren, nog even niets doen. Inspiratie is net een bol energie die zich eerst moet verzamelen in je binnenste en er dan ineens uit wil knallen. Nu nog even niet. Opladen. Stilte voor de storm. 

  Maandag wasmodellendag.

   

  Lees meer >> | 0 Reacties | Reageer | 108 keer bekeken

 • Meer blogs >>